Financiranje

Financiranje

Osnovni kapital 12.400 € + 12.600 € = 25.000

Kako bi Sindikat stanara mogao preuzeti svoju ulogu kao “Kontrolna organizacija” i poveznica, mora pridonijeti jedan udio kapitala svakog “Kućni posjed d.o.o.”-a. On iznosi u pravilu 12.400 eura. Udio Kućne udruge iznosi 12.600 eura. To zajedno daje tako zvani osnovni kapital d.o.o.-a od 25.000 eura. (Još jednom radi razjašnjenja: Prava glasovanja su utvrđena u d.o.o.-ugovoru, a nisu vezana za visinu udjela, kako je uobičajeno u kapitalnim društvima.) Za svaki novi Kućni projekt treba Sindikat, dakle, daljnjih 12.400 eura.

Ulog članova: 250 EUR ili više

Jedan dobar dio potrebnog kapitala unose članovi udruge Sindikat stanara, jer žele poduprijeti svoje ciljeve. Slično kao i u jednoj zadruzi ostvaruju kod pristupanja jedan jednokratni ulog od 250 eura, često još i više. Zato članovi ne plaćaju nikakve tekuće troškove. Ulozi su uvjetno povratni, jer vrijedi jedna kvalificirana klauzula povrata. Ulozi ne dobivaju kamate. Krajem 2015. godine Sindikat je imao 632 člana s ulozima od okruglo 470.000 eura. I svaka od 130 Kućnih udruga je jedan od 632 člana. Da bi mogli sudjelovati u novim projektima, treba Sindikat, odgovarajuće, nove članove.

Direktni krediti

Kad su Kućna udruga i Sindikat osnovali jedan novi Kućni posjed d.o.o., ne treba osnovni kapital staviti u štednju; naravno da se to namjenjuje za kupnju kuće. S 25.000 eura ne može se, u pretežno najviše područja, puno napraviti: projekt treba kredite često u 6-znamenkastoj visini.

“Novac – toga ima u svim dobrim bankama i štedionicama”. Ali: kao prvo kamate bankovnih kredita tjeraju stanarine u nebeske visine. Kao drugo banka posuđuje u pravilu samo jedan dio investicijskih troškova i pretpostavlja, da postoji onaj drugi dio kao vlastiti kapital, ne samo mršavih 25.000 eura osnovnog kapitala.

Kao izlaz iz dileme nudi se jedna kratica, direktni ili izravni kredit. Ljudi, koji poznaju projekt i nalaze da je vrijedan potpore, mogu svoju ušteđevinu uložiti izravno kod Kućni posjed d.o.o. i ostave ga tamo – bez zaobilaznog puta preko banke, koja želi naplatiti svoje troškove i uzeti svoj pedalj dobiti. To doduše ne znači, da je bankovni kredit u pravilu suvišan, ali jedan zadovoljavajući broj kamatno povoljnih izravnih kredita zatvara rupu u financiranju i održavaju stanarine na podnošljivoj razini.

Izravni krediti su novčani iznosi, koji projektu – bez zaobilaznog puta preko banke – bivaju direktno posuđeni. Oni davaju pojedinim osobama i skupinama mogućnost jednog smislenog, socijalnog, ekološkog i održivog novčanog uloga. U tom smislu, i zato se sklapa između davatelja kredita i Kućnog projekta jedan kreditni ugovor.

Direktni krediti su novčane posudbe s kvalificiranom klauzulom povrata.
Klauzula kazuje s jedne strane, da se novac ne mora vratiti izravnom davatelju kredita, ukoliko se time ugrožava platežna moć uzimatelja kredita (Kućna udruga d.o.o. ili Sindikat stanara d.o.o.)
S druge strane bivaju u slučaju insolvencije posluženi prvo bankovni krediti i potraživanja svih ostalih vjerovnika, a tek tada izravni kreditori.

Između davatelja kredita i kućnog projekta sklapa se kreditni ugovor, u kojem su iznos kredita, kamate, otkazni rok, vrijeme trajanja i povlačenje jasno regulirani.
Radi uvjeta za jedan izravni kredit za kućni projekt moguće je raspitati se kod određenog kućnog projekta.

“… radije 1000 prijatelja/ica na leđima, nego jednu banku na vratu …”