Sindikat u poslovanju

Sindikat u poslovanju

O učešću Sindikata u osnivanju jednog Kućni posjed d.o.o.-a načelno odlučuje Sabor članova (Sč) društva Sindikat stanara. Nove inicijative predstavljaju tamo svoje projektne ideje. Kriteriji za zaključak o učešću su samoorganizacija, obaveza sudjelovanja u solidarnom transferu i proslijeđivanje knowhow-a, članstvo u Društvu sindikata, kao i jedna konkretna zgrada s planom financiranja.

Izbacivanje starih stanara, kao i povezivanje useljenja s financijskim uvjetima predstavljaju razloge isključivanja za učešće.
U trenutku se diskutira o drugim sadržajnim olakšicama.
Raznolikost stambenih i životnih nacrta u različitim projektima predstavlja snagu Udruga sindikata. Međutim, to ne znači, da ne postoje granice. O tomu se odlučuje u pojedinačnom slučaju. U potpunosti se odbijaju slučajevi kao “samoorganizirani” projekt jedne komercijalne građevinske tvrtke, anti-emancipatorski projekt jedne psiho-sekte ili, još surovije, jednog neonaci-drugarstva. Sabori članova (Sč) se održavaju već prema potrebi otprilike 3 puta godišnje u različitim mjestima, posljednje u Freiburgu, Berlinu i Leipzigu. Sč se organizira uvijek vikendom i nudi prostora za razmjenu, savjetovanje, radne grupe, workshop-ove, uzajamne pomoći i priliku za upoznavanje ljudi iz drugih projekata.

Mietshäuser Syndikat d.o.o.

Sabor članova odlučuje i o okvirnim uvjetima primjene novca i dodjeljuje smjernice rada za Sindikat stanara d.o.o. To iz pravnih razloga služi kao ekonomska ruka i tvrtka idealnog društva, kojemu 100% pripada. Sindikat stanara d.o.o. drži formalno učešće od Kućni posjed d.o.o.-a , te uzdržava kao sjedište i mjesto koordinacije ured u Freiburgu.

Savjetovanje o projektima

Savjetovanje i praćenje jedne kućne inicijative uslijeđuje u načelu besplatno i izvršava se volonterski od angažiranih aktivista iz postojećih projekata. Ovo treba već unaprijed spriječiti, da projekti propadnu. Klasični primjer: stanari jedne kuće žele svojem vlasniku zgrade oduzeti teret vlasništva i kontaktiraju Sindikat. U zajedničkom susretu sa stanarima razjašnjavaju se konkretiziranje i mogućnosti financiranja, razgovara se o konceptu projekta i graditeljskim planovima, objašnjava se finoća organizacijskog modela, odgovara se na pitanja o tekućem kućnom i financijskom upravljanju i sudjeluje se kod osnivanja d.o.o.-a i sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ali: posao se ne oduzima inicijativi, niti odgovornost, a niti odluke. Sindikat ne pomaže u procesima snalaženja grupe, kod posredovanja stambenog prostora ili posredovanja nekretninama. Faza osnivanja projekta je vrlo često dugogodišnji proces, koji može posve propasti: tako je jedna grupa oko Eilhardshofa u Neustadu na Weinstrasse 2010. godine morala prijaviti insolvenciju, jer se troškovima izgradnje više nije moglo vladati. Ali ne samo financijski razlozi mogu biti presudni. U mnogim projektima stvara se struktura skupine već u fazi gradnje. Počesto se učvršćuje pod primatom stvarnih prisila i nebuloznih načela. Nadolazeći konflikti osjećaju se u posljedici kao prijetnja, umjesto da se kao u normalnom slučaju s time zna ophoditi. Solidarno ponašanje, bez hijerarhije, bez predrasuda, uz poštovanje, podliježe jednom mukotrpnom procesu učenja. Pritom se projekti već i u fazi osnivanja mogu međusobno podupirati. Posao savjetovanja je najopsežniji dio rada Sindikata. Opseg savjetovanja za jedan projekt je krajnje različit, već prema projektnoj situaciji i osobnim resursima, kako kod inicijativne skupine, tako i kod Sindikata. U međuvremenu se pred svakim Saborom članova održavaju sastanci aktivista i savjetnika, kako bi razmijenili mišljenja i poboljšali kvalitetu savjetovanja.

Regionalno savjetovanje i regionalna koordinacija

Savjetovanje i drugi zadaci preuzimaju se s rastućom regionalizacijom uvijek češće od ljudi iz projekata u mjestu i od Regionalnih koordinacija, koje istovremeno služe kao mjesta nalaženja za ljude zainteresirane za Sindikat. Upiti iz regija bez Regionalne koordinacije neka se, molimo, obrate jednom Kućnom projektu u svojoj blizini.

Radne skupine

Uz sudjelovanje u jednoj Regionalnoj koordinaciji postoje daljnje mogućnosti aktivno sudjelovati u Sindikatu, na pr. u jednoj od mnogih radnih skupina. Pokraj privremenih radnih grupa postoji u trenutku pet radnih skupina (rs) na teme: struktura, konflikti, samorazumijevanje, međunarodno i solidarni transfer. Često se rs sastanu na rubu Sabora članstva, ponekad se organiziraju vikendi klauzura.

Politička potpora

Da jedna projektna inicijativa kupi praznu kuću na osnovi malog oglasa, navodno se već dogodilo, ali je ipak rijetka iznimka. Pravilo su često dugotrajne rasprave s privatnim vlasnicima. Ovi pak često imaju nebulozne predodžbe o cijeni za svoju “palaču” kućice u redu ili teško mogu podnijeti, da “njihova kuća” dolazi u ruke jednog kolektivnog poduzeća stanara. Isto tako je teško prići i jednom gradskom Društvu za stambenu izgradnju, koje umjesto jeftinih komunalnih stanova gradi stanove u vlasništvu i želi ih prodati, kako bi upotpunilo rupe u proračunu.
Jedan naročito škakljiv pothvat predstoji, kada za održavanje zgrade očekivani nacrt plana izgradnje mora biti srušen.

Kako bi projekti u političkim raspravama i ostalim težim situacijama imali bolju šansu, Sindikat rado i ofenzivno podupire: da se konflikt javno objavi, traže saveznici, razmisli o akcijama i t.d.

Pri kompliciranim pregovorima s vlasnicima ili vlastima pomažu aktivisti Sindikata sa svojim iskustvima iz drugih projekata, da bi se domislili prikladnih strategija. Kroz javni rad proširuju se projektni koncept i ideje Sindikata u mjestu/lokalno, osim toga se reklamira za poduporu postojećih i ostalih novo samoorganiziranih stanarskih projekata: kroz letke, rad s medijima, priredbama i radionicama, izdavanjem novina “Synapse” i brošure “Rücke vor zur Schlossallee” (“Približi se Glavnoj ulici”) i na kraju, kroz ovaj internetski nastup.

Ne vode u svakom slučaju zajednički napori projektne grupe i Sindikata do uspjeha, uvijek nanovo izgubi se jedna ili druga bitka protiv interesa profita i političke blokade, na pr. u Berlinu ili u Hamburgu.

Političke rasprave

Radna skupina za gradnju “Komu pripada grad” (ranije “Akcija manjinske obustave”) susreće se redovito u Freiburgu. Ona radi na stambeno-političkim temama kao na pr. pravo na grad, potiskivanje i gentrificiranje, privatiziranje i – doduše u određeno vrijeme u svezi s konkretnim graditeljskim projektima, kod kojih se razvijaju alternative uobičajenoj ekonomiji potiskivanja.

Sudjelovanja na priredbama, radionicama i kongresima, kao na pr. za Solidarnu ekonomiju ili za Razvoj grada su također poželjne aktivnosti pod labelom Sindikat stanara.