Solidarni transfer

Solidarni transfer

Solidarni transfer: trajno gradilište

Solidarni je transfer u principu jasan i jednostavan: postojeći projekti uplaćuju u jedan zajednički lonac, Fond solidarnosti, iz kojega se podupiru novi Kućni projekti ne samo u početnoj fazi.
Ostvarenje je doduše nešto kompliciranije, pri čemu se moraju uzeti u obzir i porezne okolnosti. Zato je solidarni transfer trajno gradilište s različitim elementima, koji postoje jedan pokraj drugoga.

Solidarni prilog

Od 1992. godine stanari starijih projekata Sindikata uplaćivali su solidarne priloge od mjesečno 25 centi po četvornom metru korisne površine u Fond solidarnosti, ukupno iznos od gotovo 220.000 eura. Za to vrijeme uplaćuju projekti Sindikata svoje priloge u jednom modificiranom obliku. Svaki projekt, koji je uspješno kupio kuću, počinje s prilogom od 10 centi po četvornom metru korisne površine mjesečno, koji godišnje raste za 0,5% od lanjske hladne stanarine (prim. prev.: hladna stanarina je stanarina bez režija). Ako stanarina prelazi 80% uobičajene stanarine u određenom naselju, može podizanje solidarnog priloga biti ukinuto.
Fond solidarnosti je posebna imovina, kojom upravlja Sindikat stanara. Iz toga su u prošlim godinama financirani: osnovni ulog Sindikata u nove Kućni posjed d.o.o.-e, troškovi infrastrukture i zajednički poslovi odnosa s javnošću, kao i troškovi savjetovanja, te početni troškovi projektnih inicijativa. K tomu se je moglo rupe u financiranju djelomično pokriti odobrenim kreditima.

Daljnje forme Solidarnog transfera

Uz solidarni prilog postoji čitav niz daljnjih oblika solidarnog transfera među kućnim projektima. Primjerice etablirani stari projekti podižu svoj kreditni volumen ili osnivaju posudbene i donatorske zajednice, kako bi zatvorile rupe u financiranju pri kupnji kuće jednog novog projekta. Ali i projektne inicijative davaju na raspolaganje svoje skupne kredite do kupnje kuće već postojećih projekata kao međufinanciranje.
Od starih projekata djelomično postaju također pojedini radovi, na pr. uzimanje i upravljanje izravnim kreditima, ili još bolje, preuzimaju se cijela projektna partnerstva.
Nenaplativ i elementaran je knowhow-transfer od starog projekta na novi projekt.