Perspektive

Perspektive

Regionalizacija

Uz Freiburg stvaraju se nova čvorišta u regiji Leipzig, Hamburg, Berlin/Brandenburg i Frankfurt/Hessen.
Uredi Sindikata nalaze se u međuvremenu osim u Freiburgu i Leipzigu i u Tübingenu. Na regionalnim susretima Sindikata razmjenjuju se projekti i nove inicijative. U (gotovo) svim regijama ima ljudi, koji preuzimaju poslove savjetovanja. Za vrijeme Sabora Sindikata u rujnu 2003. godine u Frankfurtu je bio promijenjen iskonski plan, srednjoročno težiti samostalnim regionalnim Sindikatima: regionalne strukture zasnivaju se i dalje, ali od cjelokupne povezanosti s jednim zajedničkim Sindikatom stanara se ne odustaje, nego se preko regija razvija dalje.
Jer – osvježujuće je i poticajno ispružiti nos iz gliba vlastitog kućnog projekta, učmale okoline i regije.

Rast i granice

Kako velik treba biti jedna Udruga sindikata? Postoje li granice? 50, 100, 1000 projekata? Postoji li optimalna veličina? Mi to ne znamo, no mi ćemo to iznaći. Kroz ekstremno decentraliziranu organizaciju Sindikata s autonomnim kućnim projektima je spriječena opasnost jednog moćnog nakupljanja u čvorištu Sindikata stanara i regionalne se strukture mogu razvijati po potrebi i interesu.
Svi se vesele svakoj daljnjoj stanarskoj zgradi, koja se oduzima tržištu nekretnina, kako bi se prekinula spirala rasta vrijednosti prodaje nekretnina i stanari se usude ići putem samoorganizacije.
Zato smo mi u načelu otvoreni za nove kućne projekte, isto kao i za upite iz drugih zemalja.
Često je pravna situacija drugačija i model Sindikata mora tek biti “preveden” (prim.prev.: u zakonskom smislu pojedinih država). Za sada osnivaju ljudi iz Francuske i Austrije vlastite Sindikate stanara. Samo je, dakle, pitanje vremena, kada će prvi projekt Sindikata u Austriji, Španjolskoj ili u Francuskoj postati stvarnost.

Smjernica djelovanja ostaje univerzalni princip: pravo na stambeni prostor za sve. Tako dugo, dok Savez sindikata svladava granice međe i samoodnos pojedinih kućnih projekata, nema pravog razloga da se zaustavlja na regionalnim ili državnim granicama. Solidarni transfer treba stvoriti ravnotežu između manjka resursa s jedne strane i viška resursa s druge strane, i čak na najrazličitijim mjestima. To je kontrastni program ka kapitalističkom ponašanju investiranja, koji upotrebljava kapital kao polugu, da bi preko kamata izvukao višestruko od investiranog novca.

Mi smo među njima

Nas, zapravo, uopće ne bi trebalo biti, jer se mi, već počevši od našeg stava, ogrješujemo o tržišne zakone: težnja za profitom, iskorištavanje kapitala i osobno stjecanje vlasništva vrijede kao neodreciva podloga svih ekonomskih poduzimanja. Ali mi postojimo – Sindikat i projekti – i mi smo među vama: mi bauljamo u šikari grada među graditeljskim lavovima i morskim psima od posrednika u prodaji nekretninama, među samograditeljima kućica i vlasnicima stanova, među Društvima graditelja stanova i poduzeća kapitalnih ulaganja. Mi konkuriramo s njima oko jedne ili druge nekretnine i igramo Monopoly u mjerilu 1:1. Mi revno petljamo na razvitku udruga projekata Sindikata stanara. Za svako osnivanje jednog novog Kućni posjed d.o.o.-a trebamo 12.400 eura. Zato se veselimo novim suinvestorima, koji će uplatiti prilog od 250 eura ili više u društvo Sindikata i postati član.
Ako mislite, da su naše ideje dobre, uzmite olovku, koristite telefon ili tastaturu, mi odgovaramo odmah.